งานศพ

วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

ระเบียบการขออนุญาตใช้ศาลาปีติการุณย์
เพื่อการสวดอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ

*********************************************

 1. ติดต่อขออนุญาตใช้ศาลาฯ กับเจ้าอาวาสหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานของวัด เพื่อรับคำอนุญาตจากเจ้าอาวาส และเพื่อการเตรียมสถานที่
 2. การจัดวางตำแหน่งหีบศพและสิ่งของอื่น ๆ ภายในศาลา รวมทั้งรูปแบบของพิธีกรรม ให้อยู่ในอำนาจของผู้มีหน้าที่ที่เจ้าอาวาสมอบหมายให้ดำเนินการ
 3. อนุญาตให้ตั้งศพได้ไม่เกิน 3 คืน แต่หากมีเหตุผลอันจำเป็นอนุญาตให้ตั้งศพได้ไม่เกิน 6 คืน โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสก่อน
 4. กรุณาปิดฝาหีบศพและตอกตะปูให้เรียบร้อยมาจากโรงพยาบาล งดการจุดธูปและตะเกียงน้ำมันทุกชนิด
 5. เวลาการสวดอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ คือ เวลา 19.30 น. เวลาปิดศาลาฯ คือ 22.00 น. (งดนอนเฝ้าศพ)
 6. กรณีมีการจัดเลี้ยงอาหารคาวให้ติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่วัด โดยทางวัดจะบริการสถานที่ให้ และอนุญาตให้จัดเลี้ยงเฉพาะเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

สิ่งที่เจ้าภาพต้องจัดเตรียม

 1. การแต่งศพ
 2. สำเนาใบมรณะบัตร
 3. ใบรับรองการรับศีลล้างบาป
 4. ติดต่อหีบศพ – รถรับส่ง
 5. ผู้เคลื่อนศพ 6 คน
 6. สุสานฝังศพ – รถรับส่ง
 7. ของชำร่วย (ถ้ามี)
 8. ผู้กล่าวขอบคุณ

สิ่งที่ทางวัดบริการ

 1. สถานที่ตั้งศพ
 2. พิธีสวดและพิธีมิสซา
 3. ผู้ช่วยพิธี ผู้อ่านพระคัมภีร์ นักขับร้อง
 4. ดอกไม้วันสวดศพและวันปลงศพ
 5. เทียน ดอกไม้ ดิน
 6. เครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ งานศพวัดแม่พระกุหลาบทิพย์

 1. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
  วันสวด :
  – ค่าใช้บริการศาลา 4 คืนแรก คืนละ 1,000 บาท คืนที่ 4 เป็นต้นไป คืนละ 2,000 บาท
  – ดอกไม้หน้าศพในศาลา(อยู่ได้ 3 วัน/ครั้ง) 6,000 บาท
  – เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ 3 คน คืนละ 600 บาท
  – น้ำดื่ม แก้วละ 3 บาท กาแฟ โอวัลติน แก้วละ 10 บาท (หรือเจ้าภาพจัดหาเอง)
  วันปลงศพ :
  – ค่าเครื่องปรับอากาศบนวัด 2,000 บาท
  – ดินสอพองและดอกไม้ 800 บาท
  – ถวายพระสงฆ์ที่ประกอบและมาร่วมพิธี (ตามความประสงค์ของเจ้าภาพ)
 2.  หากเจ้าภาพประสงค์จะจัดมิสซาปลงศพที่วัด กรุณาปรึกษาตกลงเรื่องวันและเวลาที่แน่นอนกับเจ้าอาวาสก่อน โดยติดต่อผ่านสำนักงานของวัดเพื่อความสะดวก
 3. ของชำร่วยแจกในวันทำพิธีปลงศพ เจ้าภาพเป็นผู้จัดหาเอง
 4. หากมีผู้ใดแอบอ้างเรียกร้องเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตามจากเจ้าภาพ กรุณาแจ้งให้ผู้เรียกร้องนั้น ติดต่อผ่านทางเจ้าอาวาส หรือผ่านทางสำนักงานของวัดเท่านั้น
 5. หากเจ้าภาพประสงค์จะทำบุญพิเศษ หรือถวายสิ่งของใด ๆ ให้แก่วัด ให้ติดต่อโดยตรงกับเจ้าอาวาสเป็นการเฉพาะ โดยไม่กระทำการนี้ต่อหน้าสาธารณะ
  ทั้งในศาลาฯ หรือในวัดก็ตาม

 

ติดต่อเรื่องดอกไม้ คุณพิมพ์ศิริ 089-060-5138

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สุสานศานติคาม 0-2429-0117-8
 • สุสานวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา 0-3831-2823, 0-3831-1031
 • น้ำแข็ง 086-810-2295
 • ดอกไม้สมบัติ 089-813-1782