ตารางมิสซา

พิธีกรรม วัน/เดือน เวลา หมายเหตุ
มิสซาเช้า (วันธรรมดา) พุธ 07.00 น.
มิสซาเย็น (วันธรรมดา) จันทร์ – ศุกร์ 19.00 น.
พิธีนพวาร วันเสาร์ 18.00 น. ก่อนพิธีมิสซา ฯ
มิสซาศุกร์ต้นเดือน 19.00 น. มีอวยพรศีลเวลา 18.50 น.** ศีลเสบียง วันพฤหัสบดี และศุกร์ต้น เดือน เริ่ม 08.00 น.
มิสซาวันศุกร์ 19.00 น. ก่อนพิธีมิสซาฯ มีสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ เวลา 18.30 น.
พิธีแห่แม่พระ เสาร์ต้นเดือน ตค. / พค./กค.
มิสซาวันอาทิตย์
มิสซาที่ 1 (วันอาทิตย์) 08.00 น. ** ศีลล้างบาปเด็ก อาทิตย์ต้นเดือน  เริ่ม 09.00 น.หลังมิสซาเช้า08.00 น.
มิสซาที่ 2 (วันอาทิตย์) 10.00 น. สวดภาวนาก่อนมิสซา ครึ่งชั่วโมง ( เริ่ม 19.30 น. )
** ศีลอภัยบาป ก่อนมิสซา ฯ ครึ่งชั่วโมง
** ศีลล้างบาปผู้ใหญ่ เรียนคำสอน ( มิ.ย – พ.ค. ) รับศีลล้างบาปวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์
เทศกาลมหาพรต สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
การเดินรูป 14 ภาคในเทศกาลมหาพรต 09.30 น. ทุกวันอาทิตย์ในเทศกาลมหาพรต
วันอาทิตย์ใบลาน 09.30น.
วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.
วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 18.00 น.
วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 19.00 น.
วันอาทิตย์ปัสกา 08.00น.,10.00น.
เทศกาลพระคริสตสมภพ
มิสซาวันคริสตมาส (กลางคืน) 24 ธันวาคม 21.45 น.ศีลอภััยบาป+มิสซา
มิสซาวันคริสตมาส (ตอนเช้า) 25 ธันวาคม 10.00 น.18.00น. ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์+สวมแหวน
มิสซาส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 19.00 น. เพื่อวอนขอสันติภาพ
มิสซาต้อนรับปีใหม่ 1 มกราคม  18.00 น. พรปีใหม่
ฉลองวัด  17.00 น. อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม
มิสซาตรุษจีน  10.00 น.
เส้นทาง…การเดินทาง
ทางบก  สาย หมายเหตุ
รถโดยสารประจำทาง (สาย) 8,22,27,44,73ก,92,96,122,126,134 ก,137,145,151,156,178
รถโดยสารปรับอากาศ (สาย) ปอ.44, ปอ.73ก, ปอ.92,ปอ.145, ปอ.172,ปอ.502, ปอ.514 ,ปอ.545