ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ครบรอบ 17 ปี วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ โอกาสครบรอบ 17 ปี

ขอเชิญสัตบุรุษทุกท่านร่วมฉลองวัดแม่-พระกุหลาบทิพย์

ใน วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17:00 น.

โดย พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพที่ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ เป็นประธาน

             1) คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ

             2) คุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล

             3) คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล

             4) คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

             5) คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

             6) คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ

หลังพิธีเชิญร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระ และ รับประธานอาหารร่วมกัน

หมายเหตุ:

  • มิสซาเวลา 08:00 น. และ 11:30 น. ภาษาอังกฤษ มีตามปกติ
  • งดมิสซาเวลา 10:00 น.

 

#ฉลองภายใน วัดแม่พระกุหลาบทิพย์  วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2018 เวลา 19.00 น.

โดยพระสงฆ์บวชใหม่สังฆมณฑลราชบุรี

“คุณพ่อปฏิคม วิริยะสมบัติ เป็นประธาน”

หลังมิสซา มีขอบคุณคุณพ่อ ร่วมยินดี และขอพรพระสงฆ์ใหม่