ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ครบรอบ 16 ปี วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017

ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ โอกาสครบรอบ 16 ปี

ขอเชิญสัตบุรุษทุกท่านร่วมฉลองวัดแม่-พระกุหลาบทิพย์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17:00 น. โดย พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี เป็นประธาน

หลังพิธีเชิญร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระ และ รับประธานอาหารร่วมกัน

หมายเหตุ:

  • มิสซาเวลา 08:00 น. และ 11:30 น. ภาษาอังกฤษ มีตามปกติ
  • งดมิสซาเวลา 10:00 น.