พิธีกรรม สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ 2018

พิธีกรรม สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ 2018

       1) วันอาทิตย์ใบลาน: วันที่ 25 มีนาคม 2018

              พิธีเสกใบลานเริ่มที่หน้าถ้ำแม่พระ เวลา 09:45 น. แล้วจึงแห่เข้าวัด

       2) วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์: วันที่ 29 มีนาคม 2018

              พิธีตอนเช้า: เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ และพิธีรื้อฟื้นการปฏิญาณตนของพระสงฆ์ 09:00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

              พิธีตอนเย็น: ณ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์  มิสซาเวลา 19:00 น. ระหว่างมิสซา มีพิธีล้างเท้าอัครสาวก หลังพิธีมีตั้งศีลมหาสนิท ขอเชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษร่วมเฝ้าศีลมหาสนิทพร้อมกัน

       3) วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์: วันที่ 30 มีนาคม 2018

              เดินรูป 14 ภาค เวลา 18:30 น.

              พิธีนมัสการกางเขน เริ่มเวลา 19:00 น.

       4) วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีตื่นเฝ้าฯ: วันที่ 31 มีนาคม 2018 

             พิธีเสกไฟ แห่เทียนปัสกา และพิธีตื่นเฝ้า เริ่มหน้าถ้ำแม่พระ เวลา 19:00 น. ระหว่างพิธีมีล้างบาปคริสตชนใหม่จำนวน  6 ท่าน

       5) สมโภชปัสกา: วันที่ 1 เมษายน 2018 มิสซาวันอาทิตย์ปกติ 3 รอบ เวลา 08:00 น., 10:00 น. และ 11:30 น.

       หมายเหตุ: เสกและแจกไข่ปัสกาวันเสาร์ค่ำและวันอาทิตย์ปัสกาทุกรอบมิสซา