กิจกรรมงานวันเด็กชุมชนวัดแม่พระกุหลาบทิพย์

กิจกรรมงานวันเด็กชุมชนวัดแม่พระกุหลาบทิพย์

 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2017

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และเด็กไม่จำกัดอายุ ร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลมากมาย

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่ศาลาปิติการุณย์ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *