พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันสิ้นปี

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันสิ้นปี: วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2016

18:30 น.   ตั้งศีลมหาสนิท

สวด – และอวยพรศีลฯ

        19:00 น.   มิสซาตามปกติ

หลังรับศีลมีสวดบทสดุดี และบทอธิษฐานชดเชยบาป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *