กำหนดการสมโภชพระคริสตสมภพ 2016

กำหนดการสมโภชพระคริสตสมภพ 2016 : คืนวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2016
19:30 น. พระสงฆ์ฟังแก้บาป
20:00 น. วจนพิธีกรรมถวายพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20:30 น. ละครคริสต์มาส
21:00 น. มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ
จับรางวัลผู้โชคดี (ของขวัญพระกุมาร)
(จบพิธีเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *