ประกาศการสมรส

 

พิธีสมรสวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2014 เวลา 14.00 น.
ฝ่ายชาย: นายอัคเดช วินัยพานิช
ฝ่ายหญิง: เทเรซา พีรยา พีพลอย

 

พิธีสมรสวันเสาร์ที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2014 เวลา 13.00 น.
ฝ่ายชาย: ม.ล.รังษิธร ภาณุพันธ์
ฝ่ายหญิง: แพทรีเซีย ชนิดา เวโรจน์

ผู้ใดทราบว่าคู่แต่งงานมีข้อขัดขวางที่ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่พิธีสมรสได้ โปรดแจ้งให้เจ้าอาวาสทราบ

ข้อขัดขวางที่ทำให้การแต่งงาน เป็นโมฆะโดยทั่วไป

ข้อขัดขวางที่ทำให้การแต่งงานเป็นโมฆะโดยเฉพาะ