ตารางเวลามิสซา เทศกาลปัสกาและสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ปี 2015

พิธีกรรม

วัน/เดือน

เวลา

ภาษา

หมายเหตุ

เดินรูป 14 ภาค เทศกาลมหาพรต

ทุกวันเสาร์ 18.00 น. ไทย
ทุกวันอาทิตย์ 9.30 น. ไทย
วันอาทิตย์ใบลาน 29 มี.ค. 2015 9.30 น. ไทย แห่ใบลาน
วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 2 เม.ย. 2015 19.00 น. ไทย
วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 3 เม.ย. 2015 19.00 น. ไทย 18.30 น. เดินรูป
วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 4 เม.ย. 2015 19.00 น. ไทย เสกไฟ
วันอาทิตย์ปัสกา 5 เม.ย. 2015มิสซาเช้า 8.00 น. ไทย
5 เม.ย. 2015มิสซาสาย 10.00 น. ไทย