ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ครบรอบ 17 ปี วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ โอกาสครบรอบ 17 ปี ขอเชิญสัตบุรุษทุกท่านร่วมฉลองวัดแม่-พระกุหลาบทิพย์ ใน วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17:00 น. โดย พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพที่ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ เป็นประธาน      

Read more

พิธีกรรม สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ 2018

พิธีกรรม สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ 2018        1) วันอาทิตย์ใบลาน: วันที่ 25 มีนาคม 2018               พิธีเสกใบลานเริ่มที่หน้าถ้ำแม่พระ เวลา 09:45 น. แล้วจึงแห่เข้าวัด        2) วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์:

Read more

ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ครบรอบ 16 ปี วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017

ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ โอกาสครบรอบ 16 ปี ขอเชิญสัตบุรุษทุกท่านร่วมฉลองวัดแม่-พระกุหลาบทิพย์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17:00 น. โดย พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี เป็นประธาน หลังพิธีเชิญร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระ และ รับประธานอาหารร่วมกัน

Read more

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์หน้า (9 พฤษภาคม ศกนี้) เวลา 13.00 น. ขอเชิญสมาชิกกลุ่มพิธีกรรมทุกท่านร่วมประชุม ณ วัดน้อย รับสมัครเด็กชาย-หญิงอายุ 6-12 ปี ไม่จำกัดจำนวน เพื่อรำโปรยดอกไม้เทิดเกียรติศีลมหาสนิท โอกาสวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน

Read more

ตารางมิสซา

พิธีกรรม วัน/เดือน เวลา หมายเหตุ มิสซาเช้า (วันธรรมดา) พุธ 07.00 น. มิสซาเย็น (วันธรรมดา) จันทร์ – ศุกร์ 19.00 น. พิธีนพวาร วันเสาร์ 18.00 น.

Read more

ประกาศการสมรส

  พิธีสมรสวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2014 เวลา 14.00 น. ฝ่ายชาย: นายอัคเดช วินัยพานิช ฝ่ายหญิง: เทเรซา พีรยา พีพลอย   พิธีสมรสวันเสาร์ที่ 25 มกราคม

Read more