ตารางมิสซา

พิธีกรรม วัน/เดือน เวลา หมายเหตุ มิสซาเช้า (วันธรรมดา) พุธ 07.00 น. มิสซาเย็น (วันธรรมดา) จันทร์ – ศุกร์ 19.00 น. พิธีนพวาร วันเสาร์ 18.00 น.

Read more

ประกาศการสมรส

  พิธีสมรสวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2014 เวลา 14.00 น. ฝ่ายชาย: นายอัคเดช วินัยพานิช ฝ่ายหญิง: เทเรซา พีรยา พีพลอย   พิธีสมรสวันเสาร์ที่ 25 มกราคม

Read more
Page 2 of 212